Συντήρηση Καυστήρα

Γιατί να κάνω συντήρηση ενός καυστήρα;

Η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης του κτηρίου σας γίνεται για δύο απλούστατους λόγους:
α) για τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση
και
β) για εξασφαλισμένη θερμική άνεση.

Η συντήρηση και ρύθμιση ενός καυστήρα / λέβητα περιλαμβάνει καθαρισμό λέβητα και σέρβις καυστήρα, και ειδικότερα:

  • καθαρισμό της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
  • θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα (κατόπιν συνεννόησης)
  • καθαρισμό ή και αλλαγή του μπεκ, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθηριστή
  • οπτικό έλεγχο του φίλτρου πετρελαίου, και αν χρειάζεται αλλαγή
  • ρύθμιση της αναλογίας αέρα και πετρελαίου για ορθή καύση με εξοικονόμηση καυσίμου, κι επομένως, σημαντικά λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος
  • ρύθμιση της θέσης του στροβιλιστή και των ακίδων
  • ρύθμιση των θερμοστατών
  • έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού του συστήματος θέρμανσης

Η ρύθμιση καυστήρα γίνεται με ηλεκτρονικά (ψηφιακά) μέσα, παρέχοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε με ακρίβεια την απόδοση και τα καυσαέριά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h, επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και η καταχώρισή τους σε ειδικό βιβλίο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εργασίες αυτές θα σας εξασφαλίσουν οικονομικότερη κατανάλωση καυσίμου, λόγω της άριστης λειτουργίας του καυστήρα / λέβητα. Κι έτσι, θα έχετε πλήρη ασφάλεια και, μαζί, οικονομία!