Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 
Service Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Δοχεία διαστολής ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Service Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24Service.gr