Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

 
Service Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Δοχεία διαστολής ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Service Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24Service.gr