Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.

 
Service Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ
 • Δοχεία διαστολής ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Service Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 24Service.gr