Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΛΙΜΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΛΙΜΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΛΙΜΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΛΙΜΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΛΙΜΟΣ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΛΙΜΟΣ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΛΙΜΟΣ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΛΙΜΟΣ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΛΙΜΟΣ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΛΙΜΟΣ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΛΙΜΟΣ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΛΙΜΟΣ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΛΙΜΟΣ.

 
Service Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΛΙΜΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΛΙΜΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΛΙΜΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΛΙΜΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΛΙΜΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΛΙΜΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΛΙΜΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΛΙΜΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΛΙΜΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΛΙΜΟΣ
 • Δοχεία διαστολής ΑΛΙΜΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΛΙΜΟΣ

Service Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΛΙΜΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΑΛΙΜΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΑΛΙΜΟΣ 24Service.gr