Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ.

 
Service Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 • Δοχεία διαστολής ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

Service Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr