Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.

 
Service Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Δοχεία διαστολής ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Service Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr