Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.

 
Service Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Δοχεία διαστολής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Service Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr