Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΝΟΙΞΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΟΙΞΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΟΙΞΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΝΟΙΞΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΟΙΞΗ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΟΙΞΗ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΝΟΙΞΗ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΝΟΙΞΗ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΝΟΙΞΗ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΝΟΙΞΗ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΝΟΙΞΗ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΝΟΙΞΗ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΝΟΙΞΗ.

 
Service Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΟΙΞΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΟΙΞΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΟΙΞΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΝΟΙΞΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΟΙΞΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΝΟΙΞΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΟΙΞΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΝΟΙΞΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΝΟΙΞΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΝΟΙΞΗ
 • Δοχεία διαστολής ΑΝΟΙΞΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΝΟΙΞΗ

Service Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΟΙΞΗ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΟΙΞΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΟΙΞΗ 24Service.gr