Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ.

 
Service Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ
 • Δοχεία διαστολής ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ

Service Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Αλλαγή καυστήρα ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ – Βλάβες Καυστήρων ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ 24Service.gr