Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΒΑΡΚΙΖΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΑΡΚΙΖΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΑΡΚΙΖΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΒΑΡΚΙΖΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΒΑΡΚΙΖΑ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΒΑΡΚΙΖΑ.

 
Service Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΑΡΚΙΖΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΑΡΚΙΖΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΒΑΡΚΙΖΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΒΑΡΚΙΖΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΒΑΡΚΙΖΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΒΑΡΚΙΖΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΒΑΡΚΙΖΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΒΑΡΚΙΖΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΒΑΡΚΙΖΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΒΑΡΚΙΖΑ
 • Δοχεία διαστολής ΒΑΡΚΙΖΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΒΑΡΚΙΖΑ

Service Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΑΡΚΙΖΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΑΡΚΙΖΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΑΡΚΙΖΑ 24Service.gr