Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.

 
Service Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Δοχεία διαστολής ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Service Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr