Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΒΟΥΛΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΒΟΥΛΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΟΥΛΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΟΥΛΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΟΥΛΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΟΥΛΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΒΟΥΛΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΒΟΥΛΑ.
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΒΟΥΛΑ.
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή ΒΟΥΛΑ.
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή ΒΟΥΛΑ.
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή ΒΟΥΛΑ.
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΒΟΥΛΑ.
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης ΒΟΥΛΑ.
 • Αυτονομία θέρμανσης ΒΟΥΛΑ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου ΒΟΥΛΑ.

 
Service Καυστήρων ΒΟΥΛΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΟΥΛΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΟΥΛΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΟΥΛΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΟΥΛΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου ΒΟΥΛΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου ΒΟΥΛΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου ΒΟΥΛΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου ΒΟΥΛΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου ΒΟΥΛΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα ΒΟΥΛΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου ΒΟΥΛΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων ΒΟΥΛΑ
 • Δοχεία διαστολής ΒΟΥΛΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας ΒΟΥΛΑ

Service Καυστήρων ΒΟΥΛΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΒΟΥΛΑ – Αλλαγή καυστήρα ΒΟΥΛΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΒΟΥΛΑ – Βλάβες Καυστήρων ΒΟΥΛΑ 24Service.gr