Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΔΙΟΝΥΣΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .

 
Service Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Service Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΔΙΟΝΥΣΟΣ 24Service.gr