Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΔΡΟΣΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΡΟΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΔΡΟΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΔΡΟΣΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΔΡΟΣΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΔΡΟΣΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΔΡΟΣΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΔΡΟΣΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΔΡΟΣΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΔΡΟΣΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΔΡΟΣΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΔΡΟΣΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΔΡΟΣΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΡΟΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΔΡΟΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΡΟΣΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΔΡΟΣΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΡΟΣΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΔΡΟΣΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΡΟΣΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΔΡΟΣΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΔΡΟΣΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΔΡΟΣΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΔΡΟΣΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΔΡΟΣΙΑ

Service Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΡΟΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΔΡΟΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΔΡΟΣΙΑ 24Service.gr