Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Service Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr