Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .

 
Service Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Service Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr