Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΕΚΑΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΕΚΑΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΚΑΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΕΚΑΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΚΑΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΕΚΑΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΕΚΑΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΕΚΑΛΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΕΚΑΛΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΕΚΑΛΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΕΚΑΛΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΕΚΑΛΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΕΚΑΛΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΕΚΑΛΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΕΚΑΛΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΕΚΑΛΗ .

 
Service Καυστήρων ΕΚΑΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΚΑΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΕΚΑΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΚΑΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΕΚΑΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΚΑΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΕΚΑΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΚΑΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΕΚΑΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΚΑΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΕΚΑΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΕΚΑΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΕΚΑΛΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΕΚΑΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΕΚΑΛΗ

Service Καυστήρων ΕΚΑΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΚΑΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΕΚΑΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΚΑΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΕΚΑΛΗ 24Service.gr