Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΕΛΕΥΣΙΝΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .

 
Service Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Service Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΕΛΕΥΣΙΝΑ 24Service.gr