Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Αλλαγή καυστήρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Βλάβες Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΕΛΛΗΝΙΚΟ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .

 
Service Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Αλλαγή καυστήρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Βλάβες Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • Δοχεία διαστολής  ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Service Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Αλλαγή καυστήρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ – Βλάβες Καυστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ 24Service.gr