Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .

 
Service Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Service Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr