Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Αλλαγή καυστήρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Βλάβες Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .

 
Service Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Αλλαγή καυστήρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Βλάβες Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΗΡΑΚΛΕΙΟ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 • Δοχεία διαστολής  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Service Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Αλλαγή καυστήρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Βλάβες Καυστήρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24Service.gr