Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΘΗΣΕΙΟ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΘΗΣΕΙΟ – Αλλαγή καυστήρα ΘΗΣΕΙΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ – Βλάβες Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΘΗΣΕΙΟ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΘΗΣΕΙΟ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΘΗΣΕΙΟ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΘΗΣΕΙΟ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΘΗΣΕΙΟ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΘΗΣΕΙΟ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΘΗΣΕΙΟ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΘΗΣΕΙΟ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΘΗΣΕΙΟ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΘΗΣΕΙΟ .

 
Service Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΘΗΣΕΙΟ – Αλλαγή καυστήρα ΘΗΣΕΙΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ – Βλάβες Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΘΗΣΕΙΟ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΘΗΣΕΙΟ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΘΗΣΕΙΟ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΘΗΣΕΙΟ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΘΗΣΕΙΟ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΘΗΣΕΙΟ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΘΗΣΕΙΟ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΘΗΣΕΙΟ
 • Δοχεία διαστολής  ΘΗΣΕΙΟ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΘΗΣΕΙΟ

Service Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΘΗΣΕΙΟ – Αλλαγή καυστήρα ΘΗΣΕΙΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ – Βλάβες Καυστήρων ΘΗΣΕΙΟ 24Service.gr