Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Αλλαγή καυστήρα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Βλάβες Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .

 
Service Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Αλλαγή καυστήρα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Βλάβες Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Service Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Αλλαγή καυστήρα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Βλάβες Καυστήρων ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 24Service.gr