Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΙΛΙΟΝ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΙΛΙΟΝ – Καθαρισμός καυστήρα ΙΛΙΟΝ – Αλλαγή καυστήρα ΙΛΙΟΝ – Συντήρηση Καυστήρων ΙΛΙΟΝ – Βλάβες Καυστήρων ΙΛΙΟΝ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΙΛΙΟΝ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΙΛΙΟΝ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΙΛΙΟΝ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΙΛΙΟΝ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΙΛΙΟΝ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΙΛΙΟΝ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΙΛΙΟΝ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΙΛΙΟΝ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΙΛΙΟΝ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΙΛΙΟΝ .

 
Service Καυστήρων ΙΛΙΟΝ – Καθαρισμός καυστήρα ΙΛΙΟΝ – Αλλαγή καυστήρα ΙΛΙΟΝ – Συντήρηση Καυστήρων ΙΛΙΟΝ – Βλάβες Καυστήρων ΙΛΙΟΝ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΙΛΙΟΝ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΙΛΙΟΝ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΙΛΙΟΝ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΙΛΙΟΝ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΙΛΙΟΝ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΙΛΙΟΝ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΙΛΙΟΝ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΙΛΙΟΝ
 • Δοχεία διαστολής  ΙΛΙΟΝ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΙΛΙΟΝ

Service Καυστήρων ΙΛΙΟΝ – Καθαρισμός καυστήρα ΙΛΙΟΝ – Αλλαγή καυστήρα ΙΛΙΟΝ – Συντήρηση Καυστήρων ΙΛΙΟΝ – Βλάβες Καυστήρων ΙΛΙΟΝ 24Service.gr