Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΙΛΙΣΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΙΛΙΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΙΛΙΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΙΛΙΣΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΙΛΙΣΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΙΛΙΣΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΙΛΙΣΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΙΛΙΣΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΙΛΙΣΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΙΛΙΣΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΙΛΙΣΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΙΛΙΣΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΙΛΙΣΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΙΛΙΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΙΛΙΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΙΛΙΣΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΙΛΙΣΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΙΛΙΣΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΙΛΙΣΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΙΛΙΣΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΙΛΙΣΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΙΛΙΣΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΙΛΙΣΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΙΛΙΣΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΙΛΙΣΙΑ

Service Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΙΛΙΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΙΛΙΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΙΛΙΣΙΑ 24Service.gr