Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .

 
Service Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Service Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24Service.gr