Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΛΛΙΘΕΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΑΛΛΙΘΕΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .

 
Service Καυστήρων ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΛΛΙΘΕΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΛΛΙΘΕΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΑΛΛΙΘΕΑ