Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .

 
Service Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Service Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 24Service.gr