Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΗΦΙΣΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΗΦΙΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΚΗΦΙΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΗΦΙΣΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΗΦΙΣΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΗΦΙΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΚΗΦΙΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΗΦΙΣΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΗΦΙΣΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΗΦΙΣΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΗΦΙΣΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΗΦΙΣΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΗΦΙΣΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΗΦΙΣΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΗΦΙΣΙΑ

Service Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΗΦΙΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΚΗΦΙΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΚΗΦΙΣΙΑ 24Service.gr