Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΟΛΩΝΑΚΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .

 
Service Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΛΩΝΑΚΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Service Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΛΩΝΑΚΙ 24Service.gr