Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .

 
Service Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Service Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 24Service.gr