Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΟΥΚΑΚΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΥΚΑΚΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΥΚΑΚΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΟΥΚΑΚΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΟΥΚΑΚΙ .

 
Service Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΥΚΑΚΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΥΚΑΚΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΟΥΚΑΚΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΥΚΑΚΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΟΥΚΑΚΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΟΥΚΑΚΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΟΥΚΑΚΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΟΥΚΑΚΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΟΥΚΑΚΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΟΥΚΑΚΙ

Service Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΟΥΚΑΚΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΟΥΚΑΚΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΟΥΚΑΚΙ 24Service.gr