Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΡΥΟΝΕΡΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .

 
Service Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΡΥΟΝΕΡΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΡΥΟΝΕΡΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΡΥΟΝΕΡΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΡΥΟΝΕΡΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΡΥΟΝΕΡΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΡΥΟΝΕΡΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΡΥΟΝΕΡΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Service Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΚΡΥΟΝΕΡΙ 24Service.gr