Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΚΥΨΕΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΥΨΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΚΥΨΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΚΥΨΕΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΚΥΨΕΛΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΚΥΨΕΛΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΚΥΨΕΛΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΚΥΨΕΛΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΚΥΨΕΛΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΚΥΨΕΛΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΚΥΨΕΛΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΚΥΨΕΛΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΚΥΨΕΛΗ .

 
Service Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΥΨΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΚΥΨΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΥΨΕΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΚΥΨΕΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΥΨΕΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΚΥΨΕΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΚΥΨΕΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΚΥΨΕΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΚΥΨΕΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΚΥΨΕΛΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΚΥΨΕΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΚΥΨΕΛΗ

Service Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΚΥΨΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΚΥΨΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΚΥΨΕΛΗ 24Service.gr