Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Αλλαγή καυστήρα ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Βλάβες Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .

 
Service Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Αλλαγή καυστήρα ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Βλάβες Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Service Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Αλλαγή καυστήρα ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – Βλάβες Καυστήρων ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 24Service.gr