Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΜΑΡΟΥΣΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΑΡΟΥΣΙ – Αλλαγή καυστήρα ΜΑΡΟΥΣΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ – Βλάβες Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΜΑΡΟΥΣΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΜΑΡΟΥΣΙ .

 
Service Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΑΡΟΥΣΙ – Αλλαγή καυστήρα ΜΑΡΟΥΣΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ – Βλάβες Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΑΡΟΥΣΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΜΑΡΟΥΣΙ

Service Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΑΡΟΥΣΙ – Αλλαγή καυστήρα ΜΑΡΟΥΣΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ – Βλάβες Καυστήρων ΜΑΡΟΥΣΙ 24Service.gr