Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΜΕΛΙΣΣΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΕΛΙΣΣΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Service Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΜΕΛΙΣΣΙΑ 24Service.gr