Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΜΟΣΧΑΤΟ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΟΣΧΑΤΟ – Αλλαγή καυστήρα ΜΟΣΧΑΤΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ – Βλάβες Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΜΟΣΧΑΤΟ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΜΟΣΧΑΤΟ .

 
Service Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΟΣΧΑΤΟ – Αλλαγή καυστήρα ΜΟΣΧΑΤΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ – Βλάβες Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΜΟΣΧΑΤΟ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΟΣΧΑΤΟ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΟΣΧΑΤΟ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΜΟΣΧΑΤΟ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΜΟΣΧΑΤΟ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΜΟΣΧΑΤΟ
 • Δοχεία διαστολής  ΜΟΣΧΑΤΟ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΜΟΣΧΑΤΟ

Service Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΟΣΧΑΤΟ – Αλλαγή καυστήρα ΜΟΣΧΑΤΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ – Βλάβες Καυστήρων ΜΟΣΧΑΤΟ 24Service.gr