Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Αλλαγή καυστήρα ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Βλάβες Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .

 
Service Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Αλλαγή καυστήρα ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Βλάβες Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ

Service Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Αλλαγή καυστήρα ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ – Βλάβες Καυστήρων ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ 24Service.gr