Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 24Service.gr