Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .

 
Service Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 24Service.gr