Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .

 
Service Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 24Service.gr