Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .

 
Service Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 24Service.gr