Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 24Service.gr