Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .

 
Service Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Service Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 24Service.gr