Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .

 
Service Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Service Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Αλλαγή καυστήρα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Βλάβες Καυστήρων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 24Service.gr