Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΙΚΑΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΙΚΑΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΙΚΑΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΙΚΑΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΙΚΑΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΙΚΑΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΙΚΑΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΙΚΑΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΙΚΑΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΙΚΑΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΙΚΑΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΙΚΑΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΙΚΑΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΙΚΑΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΙΚΑΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΙΚΑΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΙΚΑΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΙΚΑΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΙΚΑΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΙΚΑΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΙΚΑΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΙΚΑΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΙΚΑΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΙΚΑΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΙΚΑΙΑ

Service Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΙΚΑΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΙΚΑΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΙΚΑΙΑ 24Service.gr