Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .

 
Service Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

Service Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 24Service.gr