Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Service Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 24Service.gr